1. Herhangi bir aydaki işlemler için hesap ödemeleri takip eden ayın 20’sine kadar yapılır .
 1. Vade tarihine kadar herhangi bir hesabın ödenmemesi, ticari koşullarınızın ihlali anlamına gelir ve Şirket, ödemenin tamamı alınana kadar bu tür hizmetlerden vazgeçebilir.
 1. Hesaplar, mahsup, kontra hesapları yoluyla veya Kocaeli kurye karşı herhangi bir taleple ilgili olarak veya başka herhangi bir nedenle kesinti yapılmadan tam olarak ödenecektir.
 1. Ben/Biz, bir Avukata ve/veya Borç Tahsil Acentesine ödeme için vadesi geçmiş herhangi bir tutarı geri alma talimatı verirken yaptığınız tüm masrafları ve/veya masrafları size ödeyeceğiz veya tazmin edeceğiz.
 1. Kocaeli kurye, herhangi bir zamanda kredi olanaklarını değiştirme ve/veya geri çekme hakkını saklı tutar.
 1. Yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyulmaması, kredi hesabınızın kapatılmasına neden olabilir.

Kocaeli Kurye İÇİ TAŞIMA ŞARTLARI

Kocaeli kurye (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır) tarafından üstlenilen tüm taşıma sözleşmeleri, bunlara ilişkin herhangi bir arızi hizmet dahil olmak üzere aşağıdaki hüküm ve koşullara göre üstlenilir ve bunlara tabidir:

 1. TARAFLAR Taşıma sözleşmesi, Müşteri (bu terim, Sözleşme ve Ticaret Kanunu 2017, Bölüm 5, Alt Bölüm 1 uyarınca herhangi bir “sözleşme tarafını” kapsar) ve zaman zaman tadil edilen, değiştirilen veya yeniden yürürlüğe giren) arasında yapılır. Şirket.
 2. SÖZLEŞME VE TİCARET HUKUKU YASASI 2017, BÖLÜM 5, ALT BÖLÜM 1 Yasanın hükümlerine tabi olarak, Bölüm 284 ila bölüm 292 (dahil) bu sözleşmeye yalnızca Şirketin haklarını ve yetkilerini şu şekilde genişlettikleri veya genişlettikleri ölçüde uygulanacaktır: bu anlaşma. Yasanın 274. maddesinden 280. maddesine (dahil) kadar olan bölümleri, bu sözleşmenin 9. maddesi ile değiştirilmiştir ve bu bölümlerin hükümlerinden kaynaklanan herhangi bir hususta, burada yer alan açık hükümlere tabi olarak geçerli olacaktır.
 3. HİZMETÇİLERİN, TEMSİLCİLERİN VEYA ALT YÜKLENİCİLERİN SORUMLULUĞU Şirketin Müşteriye karşı sorumluluğuna ilişkin haklar ve sınırlamalar, Şirketin görevlilerini veya temsilcilerini, taşeronlarını ve bu tür taşeronların görevlilerini veya temsilcilerini kapsayacaktır.
 4. MALLARIN MÜLKİYETİ Müşteri, Şirket’e malın sahibi veya malikinin yetkili temsilcisi olduğunu ve bu koşulları kabul etmeye yetkili olduğunu garanti eder ve kabul eder.
 5. TAŞIMAYI REDDETMEK HAKKI Şirket, Şirket’in malları kaldırmasına kadar Şirket tarafından Müşteri’ye bildirilebilecek belirli malları taşımayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar.
 6. BELİRLİ ÖĞELERİN HARİÇ TUTULMASI. Şirket, Müşteri’nin malları beyan ettiği ve özel güvenlik hizmeti talep ettiği ve ek ücretleri ödemeye hazır olduğu durumlar dışında külçe, nakit para, madeni para, kıymetli evrak, değerli taşlar, mücevherat, antika, tablo ve diğer değerli eşyaları kabul etmeyecek veya bunlarla işlem yapmayacaktır. bu hizmetlerle ilişkilidir.
 7. SİGORTA Malın sigortası Müşteri’nin sorumluluğundadır.
 8. HACİN Kanun’un 285. maddesinde yer alan haciz haklarına ek olarak Şirket, eline geçen tüm mallar üzerinde özel ve genel bir haciz hakkına sahip olacaktır ve alacakları tüm paralarla ilgili olarak aynısını elinde tutma hakkı olacaktır. Müşteri tarafından bu tür mallarla ilgili olsun veya olmasın Şirket. Şirkete ödenmesi gereken herhangi bir para, müşteriye malların bunlarla ilgili olarak alıkonulduğuna dair bildirimin verilmesinden sonraki on dört (14) gün içinde ödenmezse, mallar tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak açık artırmada veya başka bir şekilde satılabilir ve Şirkete borçlu olunan meblağın karşılanması için uygulanan net satış hasılatı (tüm masraflar düşüldükten sonra).
 9. ŞİRKETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN SINIRLAMALAR

(a) Şirket tarafından akdedilmiş tüm taşıma sözleşmeleri (yasada tanımlandığı şekilde) sınırlı taşıyıcı riski altındadır.

(b) TAZMİNAT SINIRLARI

  1. i) Herhangi bir birimi 2.000 $ ile sınırlayın
  2. ii) Herhangi bir nakliyeyi 100.000 $ ile sınırlandırın

iii) Herhangi bir kazayı 100.000 $ ile sınırlayın

(c) Şirketin mallardan sorumlu olduğu sırada meydana gelen hasar veya kısmi kayıp veya toplam kayıp veya imha için Şirket tarafından iddia edilen tüm ayrıntıları içeren yazılı bir bildirim alınmadığı sürece hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. hasar, kısmi kayıp veya tahribat, standardımıza bağlı olarak, malın tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde veya malın kayıp veya tahrip olduğu iddiası halinde sevk tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde verilir. talep prosedürü.

(d) Altı (6) aylık bir sürenin sona ermesinden sonra herhangi bir malın kaybı veya iddia edilen teslim edilmemesi veya hasar görmesi veya imha edilmesi nedeniyle şirket aleyhine hiçbir mahkeme davası veya başka bir dava açılamaz. Sözleşmeye göre taşımanın tamamlanmış olması gereken tarih.

(e) Şirket, müşteri ile yapılan taşıma sözleşmesindeki herhangi bir temerrüdün veya Şirketin, çalışanlarının, acentelerinin veya alt yüklenicilerinin herhangi bir ihmali veya ihmalinin bir sonucu olarak hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dolaylı zararlar: – Beklenen kârların kaybı, herhangi bir kâr getiren menkul kıymetin kullanım kaybı veya gelecekteki itibar. İhlal sonucunda müşteri veya üçüncü bir şahıs tarafından yapılan kredi kaybı, tanıtım kaybı veya masraflar.

 1. TAŞIMA ŞEKLİ Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, malların hangi yöntemle ve kim tarafından taşınacağına ve bu Sözleşmenin Kocaeli kurye dışındaki bir ülkeye veya bu ülkeden malların taşınmasıyla ilgili olması durumunda, o zaman Müşteri, deniz, hava, demiryolu veya kara yoluyla herhangi bir Konşimento veya diğer sözleşme şekillerinde yer alan diğer koşulları kabul eder.
 2. BURADAKİ KOŞULLAR ÖNEMLİDİR Burada belirtilen hüküm ve koşullar, müşteri, mal sahibi veya mallarla ilgisi olan ve sözleşmeden doğan bir etkiye sahip olduğu iddia edilen herhangi bir kişi tarafından kullanılan herhangi bir belgede belirtilen hüküm ve koşullardan üstün olacaktır.
 3. Gönderici, geçerli Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği uyarınca içeriklerin tehlikeli nitelikte öğeler içermediğini garanti eder. Sivil Havacılık Yönetmelikleri ve diğer ilgili yasa veya yönetmelikler.
 4. Taşıyıcı, canlı hayvanları, çabuk bozulanları, sanat eserlerini, tabloları, camı veya diğer kırılgan malzemeleri Taşıma için kabul etmez. Gönderilen nakit, (kuponlar, biletler, kuponlar ve diğer benzeri ciro edilebilir belgeler dahil), mücevherat veya diğer benzer değerli eşyalar ve bu tür her türlü eşyanın riski, taşıyıcı tarafından bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul edilmeksizin, gönderenin sorumluluğunda taşınır.
 5. PAKETLEME Müşteri, tüm malların doğru şekilde etiketlendiğini ve paketlerin içeriğinin nakliye için yeterli ve güvenli bir şekilde paketlendiğini, sarıldığını ve tamponlandığını garanti eder.
 6. Bir taleple ilgili tüm mallar, Şirketin taleple ilgili kapsamlı bir soruşturmayı tamamlamasını sağlamak için alıcı tarafından saklanmalıdır. Teslim alınan eşyaların imhası veya kaybı firmaların sorumluluğunu ortadan kaldıracaktır.
 7. BU ŞARTLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Şirket, şartların revize edilmiş versiyonunu Kocaeli.motokurye.org.tr adresinde yayınlayarak bu şartları zaman zaman değiştirebilir.

İletişim için iletisim@motokurye.org.tr veya 0543 748 61 61